logo

Om oss

Om Rygge beredskapssenter

Østfold fylkeskommune jobber for å etablere et trenings- og beredskapssenter på Rygge flystasjon. Prosjektet ble startet av Mosseregionen Næringsutvikling AS, som eies av kommunene i distriktet.

Rygge beredskapssenter har fått økonomisk støtte fra Justis- og beredskapsdepartement til å videreutvikle konseptet. Dette jobbes det aktivt med og en rekke initiativ gjennomføres for å ytterligere konkretisere satsningen.

Kontakt oss!

Siv H. Jacobsen

Fylkesvaraordfører og leder av styringsgruppen

Siv H. Jacobsen

Mobil: +47 69117000
E-post: sentralpost@ostfoldfk.no

Svein Holtan

Prosjektleder

Svein Holtan

Mobil: +47 99207764
E-post: kontakt@ryggeberedskapssenter.no

Fakta om Rygge beredskapssenter

Rygge flyplass ligger langs nordsiden av E6 i Rygge kommune og Råde kommuner. Eiendommen eies av Staten ved Forsvarsdepartementet, og forvaltes av Forsvarsbygg. Samlet areal er på cirka 5450 dekar.

 

Luftforsvaret er i dag største bruker ved Rygge flystasjon.  Organisasjonen er under omstilling og dette påvirker deres bruk av Forsvarets eiendom ved flystasjonen.

Rygge beredskapssenter har allerede i dag på plass det som trengs for at beredskapsaktører skal kunne trene:

  • Forlegning: 93 enkeltrom med bad. 168 senger på 3-mannsrom.
  • Forpleining: 300 spiseplasser i messe. Kokekapasitet for 1000 pr. måltid. VIP-rom med plass til 30.
  • Undervisning: 7 klasserom (10–30 plasser), 2 auditorium (50–150 plasser), 1 konferanserom (50 plasser).
  • Kontorer, lagere (5000 m² kaldlager. 1500 m² garasjer), kjøretøyverksteder, hangarer (4000 m² moderne fjellanlegg).
  • Trenings- og øvringsfasiliteter: Idrettshall, skytebaner (kortholdsbane 30 meter,  geværbane 200 meter), brannøvingsfelt.
  • Større øvingsområder: For maritimt, bakke og lavflyvingsområder.

 

Hvorfor beredskapssenter?

Behovet for økt samfunnssikkerhet og styrket terrorberedskap har blitt synliggjort de siste årene. Blant annet er dette aktualisert kjølevannet av terrorangrepet 22. juli 2011, økt omfang av terrortrusler og –hendelser, samt tendensene i den antatte kriminalitets- og befolkningsutviklingen.

Det fjerde prinsippet for der nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet ble introdusert i Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012). Prinsippet stiller krav til at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Rygge beredskapssenter tar mål av seg å bli en trenings- og øvingsarena hvor samtlige nasjonale beredskapsressurser finner sammen. Slik kan Norge sikre at ressursene blir utnyttet og aktivt forbereder seg sammen – for å møte krevende utfordringer sammen. På tvers av sektorer og ansvarsområder.

Justis- og beredskapsministeren om Rygge beredskapssenter

Justis- og beredskapsministeren besøkte Rygge i februar 2014 og ble orientert om potensialet for et fremtidig beredskapssenter:

– Jeg liker det jeg ser, sa Anders Anundsen til Moss Avis.

– Ikke minst fordi man nå må tenke på tvers, fordi man tidligere har vært litt nærsynte i de såkalte blålysetatene. Løfter man blikket og ser hva man i fellesskap kan få til for fellesskapet så er det et spennende perspektiv i seg selv, sa Anundsen som også liker at Rygge har god infrastruktur og et beskjedent investeringsbehov.

Justisminister avsluttet med å uttale til avisen:  – Her ligger mye til rette, sa han.

Foto: Justis- og beredskapsdepartmentet