logo

Politi

Politi

Hva er Rygge beredskapssenter for Politiet?

På Rygge får politiet mulighet til å utvikle og effektivt trene et bredere samvirke med Forsvaret og andre sentrale beredskapsaktører. Beredskapssenteret kan bidra til å styrke politiets rolle som leder i kriser på ulike nivå.

Rygge beredskapssenter vil være et nødvendig supplement, og ikke en konkurrent, til Politiets nasjonale beredskapssenteret som er planlagt etablert på Taraldrud i Ski. Politiets senteret skal etter planen stå klar i 2020-2021 og samle politiets beredskapstropp, bombegruppe, helikoptertjeneste og krise- og gisselforhandlertjeneste. Øvrig politi har behov for trenings- og øvingsfasiliteter som ikke blir dekket på Taraldrud.

SE OVERSIKT OVER POLITETS OMFATTENDE TRENINGSBEHOV

Hvordan nyttiggjør politiet seg av fasilitetene på Rygge?

Politiet er i dag en betydelig bruker. To eksempler illustrerer godt dagens bruk:

Trening av innsatspersonell
Politihøgskolen har trent over 240 tjenestemenn og innsatspersonell i kategori 3 (se faktaboks) på Rygge. Disse trente blant annet på: Skarpskyting med pistol og maskinpistol, arrestasjonsteknikk, polititaktikk i bygninger og med kjøretøy, samtrening med hundeekvipasje, livvakt og eskortetjeneste, objektsikring, førstehjelp, med mer.

5 mål øvingsområde
Politiet i Øst politidistrikt  (tidligere Østfold politidistrikt) benytter i dag blant annet  en hanger på 2.500 kvadratmeter til trening og øvelser. Politiet bruker undervisningsfasiliteter, trener i et realistisk øvingsmiljø med oppbygde leiligheter, gjennomfører kjøreopplæring, med mer. Se video og omtale av satsningen på NRKs nettsider knyttet til treningssenteret de bruker i dag og politiets anti-terror-trening på Rygge.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

  • Beredskapstrening
  • Samvirketrening
  • Kommando- og kontrolltrening på taktisk nivå mellom beredskapsaktørene
  • Utryknings- og kjøretrening
  • Skytetrening
  • Ulike former for undervisning, kurs og konferanser

Mye av infrastrukturen for å gjennomføre dette er per i dag på plass eller vurdert igangsatt.