logo

Helse

Helse

Hva er Rygge beredskapssenter for Helsevesenet?

Det eksisterer i dag ingen formelle nasjonale krav for helsepersonell til opplæring, trening eller øvelse i håndtering av kriser i Norge. Det er derimot opp til de regionale helseforetakene å sørge for at helsepersonell som er ansatt i foretaket har den nødvendige kompetanse for å utøve yrket.

Kravene til helsevirksomheter er regulert gjennom helseberedskapsloven og tilhørende forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv.

Hvordan nyttiggjør Helsevesenet seg  av fasilitetene på Rygge?

Helsevesenet er ikke en fast bruker av trenings- og øvelsesfasilitetene på Rygge, men deltok blant annet på storøvelsen Flyex 2016 den 15. september 2016.

Dog har flere helseinstitusjoner- og foretak tatt kontakt med teamet bak Rygge beredskapssenter for å undersøke konkrete muligheter for trening i 2026 for flere hundretalls ansatte i helsevesenet.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

  • Akuttmedisinsk trening
  • Beredskapstrening
  • Samvirketrening
  • Kommando- og kontrolltrening på taktisk nivå mellom beredskapsaktørene
  • Evakuering
  • Utryknings- og kjøretrening
  • Ulike former for undervisning, kurs og konferanser

Alle ambulansetjenestene og aktører i det prehospitale systemet har behov for å øve og trene på̊ prosedyrer og operasjonsmønster, så vel nye prosedyrer som vedlikeholdstrening av eksisterende prosedyrer. Mye av dette er det hensiktsmessig å gjøre lokalt, men en del (spesielt prosedyrer som er personell- og utstyrskrevende) kan med fordel trenes og øves i større sammenheng på̊ et dedikert treningssenter.