logo

Helikoptersamvirke

Helikoptersamvirke

Foto: Peder Torp Mathisen/Forsvaret

Hvordan kan Rygge beredskapssenter bidra til et styrket helikoptersamvirke?

På Rygge flystasjon er det i dag et ledende helikopterfaglig miljø og gode treningsfasiliteter for ulike helikopteroperasjoner. Ved større hendelser er ulike sektorers helikoptre en sentrale beredskapsressurs. Det er avgjørende at helikopterressursene samvirker effektivt – og at samvirket mellom dem og de ulike beredskapsaktørene som har behov for støtte er trent og øvd.

Helikopterstøtte ved store hendelser krever særlig planlegging og ledelse for luftkontroll, koordinering av luftinnsats, planlegging av drivstofftilgang, hviletider for piloter med mer. Dette kan effektiv trenes på Rygge, fra støttefunksjoner til den operative pilot, og ikke minst på tvers av sektorer og ansvarsområder.

Hvordan nyttiggjør ulike helikopteraktører seg i dag av fasilitetene på Rygge?

Forvaret operer daglig helikopter fra Rygge flystasjon, blant annet som støtte for Forsvarets spesialstyrker, Politiet og andre aktører. Det finnes også en rekke andre eksempler på at de nasjonale helikopterfaglige miljøer har trent og øvd på Rygge.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

Det finnes en rekke muligheter for øving og trening av samvirke mellom statens helikopterressurser på Rygge flystasjon.

Et eksempel er at AMK-sentralene ønsker etter 22.juli å bygge kompetanse på helikopteroperasjoner. Det vil være naturlig at denne typen utdanning og opplæring foregår innenfor en felles ramme for å skape felles rutiner og forståelse for bruk av samfunnets verdifulle helikopterressurser. Her har Rygge beredskapssenter potensial til å spille en viktig rolle for å styrke helikoptersamvirket.

Foto: Peder Torp Mathisen/Forsvaret

Helikopterressurser i Norge

  • Forsvaret: 18 taktiske tranporthelikopter, 8 kystvakthelikopter, 6 fregatthelikopter, 6 helikopter i bruk av Kystvakten.
  • Politiet: 2 politihelikopter på 15 minutters responstid
  • Forsvaret/Justis: 12 redningshelikopter med døgnkontinuerlig beredskap på 15 minutter. Fra 2017 starter leveringen av 16 redningshelikopter (med ytterligere 6 i opsjon).
  • Luftambulansen: 13 helikopter.
  • Sysselmannen på Svalbard: 2 redningshelikopter
  • Kystverket: 3 helikopter til lostjenesten.

Kilde: Forsvarets bistand til Politet - rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.