logo

Frivillige og andre aktører

Frivillige og andre aktører

Hva er Rygge beredskapssenter for frivillige og andre aktører?

Den norske frivillige sektoren har med tiden blitt et profesjonelt redningsapparat som ofte bidrar med nødvendig lokalkunnskap og spesialkompetanse. Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redningsselskapet og Norske redningshunder er eksempler på organisasjoner som hyppig blir bedt om å bidra når kriser inntreffer.

På Rygge får frivillige og andre aktører mulighet til å utvikle og effektivt trene et bredere samvirke andre beredskapsaktører. Dette ble blant annet demonstrert under Øvelse Flyex 2016 den 15. september 2016.

Hvordan nyttiggjør frivillige seg av fasilitetene på Rygge?

Frivillige aktører er ikke aktive brukere av Rygge i det daglige, men deltar aktivt på øvelser som for eksempel under storøvelsen Flyex 2016 den 15. september 2016.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

  • Beredskapstrening
  • Samvirketrening
  • Kommando- og kontrolltrening på taktisk nivå mellom beredskapsaktørene
  • Utryknings- og kjøretrening
  • Ulike former for undervisning, kurs og konferanser

Mye av infrastrukturen for å gjennomføre dette er per i dag på plass eller vurdert igangsatt.