logo

Brannvesenet

Brannvesenet

Hva er Rygge beredskapssenter for Brannvesenet?

På Rygge kan Brannvesenet trene et bredt spekter av ferdighets- og innsatsøvelser, som beskrevet i Forskriften om organisering av brannvesen og i boken ”Øvelser for brannvesenet”. Like viktig er det at Rygge er godt egnet til å trene samvirke med andre beredskapsaktører. Dette ble blant annet trent under øvelse Flyex 2016 15. september 2016.

Hvordan nyttiggjør Brannvesenet seg av fasilitetene på Rygge?

Blant annet brukes brannfeltet på flystasjonen hyppig til ulike treninger og øvelser.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

  • Beredskapstrening
  • Samvirketrening
  • Kommando- og kontrolltrening på taktisk nivå (nivå 3 i det nasjonale beredskapsapparatet) mellom beredskapsaktørene
  • Utryknings- og kjøretrening
  • Ulike former for undervisning, kurs og konferanser