logo

Forside

Det er et veldokumentert behov for at beredskapsaktørene må trene mer sammen. For å styrke Norges beredskap må det etableres et nasjonalt kompetansesenter for samvirke. Prosjektet Rygge beredskapssenter har som mål å etablere et kompetansesenter og samtidig tilby regionale trenings- og øvingsmuligheter.

Hva er Rygge beredskapssenter?

Rygge beredskapssenter er en satsning fra Østfold fylkeskommune, med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rygge beredskapssenter skal tilby et nasjonalt kompetansesenter for samvirke, og samtidig et regionalt trenings- og øvingssenter for å styrke og utvikle samvirket mellom beredskapsaktørene.

I motsetning til politiets  planlagte beredskapssenter for deres nasjonale innsatsstyrker, vil Rygge beredskapssenter være et tilbud til hele politiet og de andre beredskapsatørene.

5 450

DEKAR

Stort området med solid infrastruktur som er velegnet for trening og øving i liten og stor skal. Vesentlig potensiale for videre utvikling og utbygging.

100

MILLIONER

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at nødetatene rundt Oslofjorden alene kan spare 100 millioner i året dersom Rygge beredskapssenter realiseres.

1 000

PERSONER

Rygge flystasjon har i dag kapasitet til forpleining av over 1.000 personer og forlegning av over 250 personer.


Alle aktører må samvirke for at kriser skal håndteres best mulig.

Stortingsmelding nr. 13 (2015-2016) - Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Øvingsmuligheter

Målet er å tilby alle beredskapsaktører muligheter til å øve samvirke og sektorspesifikke utfordringer.


NY RAPPORT!

Les rapporten "Øvings- og treningsmuligheter på Rygge" som gir et overblikk over mulighetene som finnes på Rygge i dag og  potensial som ligger for videre utvikling.