logo

Forside

Hvorfor trenger Norge et nasjonalt kompetansesenter for samvirke?

Det er et veldokumentert behov for at beredskapsaktørene må trene mer sammen. For å styrke Norges beredskap må det etableres et nasjonalt kompetansesenter for samvirke. Prosjektet Rygge beredskapssenter har som mål å etablere et kompetansesenter og samtidig tilby regionale trenings- og øvingsmuligheter.

Hva er Rygge beredskapssenter?

Rygge beredskapssenter er en satsning fra Østfold fylkeskommune, med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rygge beredskapssenter skal tilby et nasjonalt kompetansesenter for samvirke, og samtidig et regionalt trenings- og øvingssenter for å styrke og utvikle samvirket mellom beredskapsaktørene.

I motsetning til politiets  planlagte beredskapssenter for deres nasjonale innsatsstyrker, vil Rygge beredskapssenter være et tilbud til hele politiet og de andre beredskapsaktørene.

100

MILLIONER

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at nødetatene rundt Oslofjorden alene kan spare 100 millioner i året dersom Rygge beredskapssenter realiseres.

5 450

DEKAR

Stort området med solid infrastruktur som er velegnet for trening og øving i liten og stor skal. Vesentlig potensiale for videre utvikling og utbygging.

1 000

PERSONER

Rygge flystasjon har i dag kapasitet til forpleining av over 1.000 personer og forlegning av over 250 personer.

Regionale trenings- og øvingsmuligheter

Målet er å tilby alle beredskapsaktører muligheter til å øve samvirke og sektorspesifikke utfordringer.