Rygge beredskapssenter

Rygge beredskapssenter samler alle nødetatene på et sted og gir unik mulighet til å trene samvirke og
bedre beredskapen i Østlandsområdet. Rygge kan tas i bruk uten store investeringer.
Gevinsten for nødetatene er beregnet til opp mot 90 millioner pr år.
folg Følg @BeredskapRygge på Twitter

Aktuelt

city-q-c-300-200-8

Rapporter

rapport-veien_mot_bedre_samvirke-frontpage

Kontakt oss

contact_us-frontpage-box